Erakliendile

Pakume:
projekteerimistingimuste taotlust kohalikust omavalitsusest
konstruktiivseid ja ehituslikke jooniseid,
renoveerimis- ning mõõdistusprojekte,
ehitusloa pakette nii eelprojekti kui ka põhiprojekti mahus,
kooskõlastust päästeametiga
projekteeritud hoonete visualiseerimist


Eelprojekti staadiumis analüüsitakse tehniliste ja arhitektuursete lahenduste ökonoomsust ja tehniliste lahenduste sobivust. Üldjuhul on selle osadeks seletuskiri, asendiplaan, vaated, korruste põhiplaanid, lõige, vundamendiskeem ja ruumide spetsifikatsioon. Olenevalt vajadusest võib jooniseid ka rohkem olla. Eelprojekti alusel võib taotleda ehitusluba.


Tehtud töid näeb galeriist.

Koostööpartnerid: